İcra Kurulu Üyeliği

HİZMETLERİMİZ

“İcra Kurulu Üyeliği” hizmeti kurucu M. Hamdi Yazır tarafından bireysel olarak verilmektedir.
Şirketlerin yürütme organı vasfı taşıyan İcra Kurulu Üyeliği çerçevesinde, temel olarak ; Üretim, Laboratuvar, Depo ve Stok Yönetimi, Muhasebe, Finans, IT (ERP uygulamaları), İK, Satın Alma, Satış & Pazarlama gibi tüm fonksiyon ve operasyonların;

  • Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş hedefler ve yıllık bütçe – performans kriterleri çerçevesinde gerçekleştiğinin kontrolü ve denetimi yapılır,
  • Aksayan noktalar ve karşılaşılan sorunlar tespit edilerek, birim yöneticilerine doğru uygulama yapılması amacı ile gerekli olan yöntemler tavsiye edilir, bu yöntemlerin doğru şekilde uygulanmasının takibi yapılır,
  • Eğer varsa, yeniden yapılanma projelerinin durumu değerlendirilir,
  • Tüm fonksiyon ve operasyonların stratejik büyüme planlarına olan uyumu değerlendirilir.
Sosyal Team Consulting
Sosyal Medya
Avantage
Headquarters
Visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea sharing installed base portals.
Our locations
Where to find us?
https://teamdanismanlik.com/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Get in touch
Avantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright 2023 – Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2023 – Tüm hakları saklıdır.